bluestripe

Trycksaker  
Böcker

Tidningar

Böcker

Text &
layout

Skivomslag

Hemsidor

PSykiatri och rim
Susanne Bejerot: Vem var det du sa var normal? Psykiatri och rim.
ISBN 978-91-633-7173-8. Klicka på bilden för mer info.Boendestödsboken
Anna Sjölund & Susanne Bejerot: Boendestödsboken - vuxna med
autismspektrumtillstånd. ISBN 978-91-976606-3-1.
Klicka på bilden för mer info.


bok

Anna Sjölund & Susanne Bejerot:
Practical guide for care givers - Adults with Autism Spectrum Disorders.
Engelsk omarbetning av Boendestödsboken.
Finns för fri nedladdning som PDF på nätet:
www.autism.se och www.kognus.se
Opas
R S Press AB: Ruotsinsuomalaisen opas. Sverigefinländarens guide. 64 sidor.
Samhällsinformation och annonser på finska för sverigefinländare.
2011 års upplaga under produktion.

   


E.K. Press • 073-768 93 48 • erkki@ekpress.se